آرشیو مطالب : تامین اجتماعی

دعای خیر بیماران انگیزه مضاعف برای تداوم فعالیت پزشكان است

دعای خیر بیماران انگیزه مضاعف برای تداوم فعالیت پزشكان است
در گزارش اعصاب سنج عنوان شد؛

سرانه درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی در جیب وزارت بهداشت

سرانه درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی در جیب وزارت بهداشت
در گزارش اعصاب سنج مطرح شد؛

درخواست بیماران خاص از قالیباف

درخواست بیماران خاص از قالیباف

تدابیر ویژه تامین اجتماعی برای مقابله با كرونا

تدابیر ویژه تامین اجتماعی برای مقابله با كرونا

درباره دكتر محمدرضا خباز كاندیدای انتخابات مجلس یازدهم

درباره دكتر محمدرضا خباز كاندیدای انتخابات مجلس یازدهم
رئیس مركز مدیریت شبكه وزارت بهداشت؛

سرانه پزشك خانواده شهری باید منطقی شود

سرانه پزشك خانواده شهری باید منطقی شود
گزارش مهر از پیامدهای انباشت بدهی دولت به تامین اجتماعی؛

بیمه شدگان قربانی بده بستان دولت و تامین اجتماعی

بیمه شدگان قربانی بده بستان دولت و تامین اجتماعی
AsabSanj اعصاب سنج