مطالب اعصاب سنج

سرپرست اداره رسیدگی به شكایت سازمان نظام پزشكی عنوان كرد؛

جزییات 68 پرونده جعل پروانه مطب

جزییات 68 پرونده جعل پروانه مطب
ادعای جدید محققان چینی؛

مدیتیشن می تواند سبب تغییر در میکروبیوم های روده شود

مدیتیشن می تواند سبب تغییر در میکروبیوم های روده شود
از سوی فدراسیون اقتصاد سلامت مطرح شد؛

چهار پیشنهاد برای اقتصاد سلامت در برنامه هفتم

چهار پیشنهاد برای اقتصاد سلامت در برنامه هفتم
در دانشگاه علوم پزشكی تهران؛

دومین همایش ملی سرطان برگزار می گردد

دومین همایش ملی سرطان برگزار می گردد

چالش بهزیستی برای نگهداری و درمان ترنس های معتاد متجاهر

چالش بهزیستی برای نگهداری و درمان ترنس های معتاد متجاهر
رئیس بنیاد مستضعفان خبر داد

جزئیات راه اندازی بیمارستان جدید علوی آبادان

جزئیات راه اندازی بیمارستان جدید علوی آبادان
معاون وزیر بهداشت عنوان كرد؛

ایجاد انضباط مالی در وزارت بهداشت با اصلاح فرآیندهای خرید

ایجاد انضباط مالی در وزارت بهداشت با اصلاح فرآیندهای خرید

امداد رسانی به خودرو ها در تهران

امداد رسانی به خودرو ها در تهران

فصلی که دوست پوست ما نیست

فصلی که دوست پوست ما نیست

وضعیت نقشه رنگ بندی کرونایی در کشور

وضعیت نقشه رنگ بندی کرونایی در کشور
AsabSanj اعصاب سنج