مطالب اعصاب سنج


وضعیت انتشار کرونا در کره شمالی تحت کنترل است

وضعیت انتشار کرونا در کره شمالی تحت کنترل است
وزارت بهداشت اعلام كرد؛

شناسایی ۲۶۸ بیمار جدید کرونایی

شناسایی ۲۶۸ بیمار جدید کرونایی

پزشکان در چه صورتی می توانند نسخه نویسی کاغذی داشته باشند؟

پزشکان در چه صورتی می توانند نسخه نویسی کاغذی داشته باشند؟
در گفت وگو با اعصاب سنج تشریح شد

آبله تنها بیماری عفونی ریشه کن شده با واکسن

آبله تنها بیماری عفونی ریشه کن شده با واکسن
رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران تاكید كرد؛

توجه به نقش فیزیوتراپیست ها در عرصه توانبخشی و بازتوانی بیماران

توجه به نقش فیزیوتراپیست ها در عرصه توانبخشی و بازتوانی بیماران
سازمان ملل متحد هشدار داد

تاثیر تغییرات آب و هوایی بر دسترسی به آب و سیستم تخلیه فاضلاب

تاثیر تغییرات آب و هوایی بر دسترسی به آب و سیستم تخلیه فاضلاب
در گزارش اعصاب سنج مطرح شد؛

ردپای آمریکا در کمبود یک نوع داروی هموفیلی

ردپای آمریکا در کمبود یک نوع داروی هموفیلی

چرا باید از همکال استفاده کنیم

چرا باید از همکال استفاده کنیم

چه موادغذایی سبب کاهش انرژی می شوند؟

چه موادغذایی سبب کاهش انرژی می شوند؟
دبیر علمی كنگره علوم آزمایشگاهی عنوان كرد؛

افزایش قیمت کیت های آزمایشگاهی تا ۳۰۰ درصد

افزایش قیمت کیت های آزمایشگاهی تا ۳۰۰ درصد
AsabSanj اعصاب سنج