مطالب اعصاب سنج

زالی مطرح كرد؛

بالاترین آمار بیماریها در مناطق كم درآمد

بالاترین آمار بیماریها در مناطق كم درآمد

هر خانه یك پایگاه سلامت با اجرای طرح شهید سلیمانی

هر خانه یك پایگاه سلامت با اجرای طرح شهید سلیمانی

رونمایی از 30 استاندارد دارویی جدید تا آخر سال

رونمایی از 30 استاندارد دارویی جدید تا آخر سال
وزیر بهداشت اعلام كرد

ماجرای آغاز واكسیناسیون كرونا در بعضی كشورها

ماجرای آغاز واكسیناسیون كرونا در بعضی كشورها

دلیل استفاده از ردیاب خودرو

دلیل استفاده از ردیاب خودرو
روایت خواندنی از یكی از فرزندان بهبود یافته محك

از شكست سرطان تا ورود به تیم ملی شنای معلولان

از شكست سرطان تا ورود به تیم ملی شنای معلولان
رییس مركز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت مطرح كرد

تبعات كرونا بر ارائه خدمات ایدز

تبعات كرونا بر ارائه خدمات ایدز

كنترل HIV در بحبوحه كرونا به روایت وزیر بهداشت

كنترل HIV در بحبوحه كرونا به روایت وزیر بهداشت

درمانهای كمكی گیاهی و شیمیایی كرونا

درمانهای كمكی گیاهی و شیمیایی كرونا

برگزاری نخستین وبینار سلامت، سواد و آموزش در كشورهای فارسی زبان

برگزاری نخستین وبینار سلامت، سواد و آموزش در كشورهای فارسی زبان
AsabSanj اعصاب سنج