آرشیو مطالب : تجویز دارو

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی تهران:

واكنش به اثربخشی داروهای كووید ۱۹

واكنش به اثربخشی داروهای كووید ۱۹
مهر بررسی می كند؛

علت برچیده نشدن بزرگ ترین داروخانه غیر مجاز كشور

علت برچیده نشدن بزرگ ترین داروخانه غیر مجاز كشور
یك متخصص زنان مطرح كرد؛

مخاطرات حاملگی دوقلویی

مخاطرات حاملگی دوقلویی
در نشست خبری عنوان شد؛

سایه تحریم بر دارو، نگاه معكوس وزارت بهداشت به دارو

سایه تحریم بر دارو، نگاه معكوس وزارت بهداشت به دارو

صدمه های كبدی مصرف الكل را بشناسید

صدمه های كبدی مصرف الكل را بشناسید
AsabSanj اعصاب سنج