معاون تحقیقات وزیر بهداشت تشریح كرد؛

افزایش سن امید در زنان و مردان ایرانی، ۱۰ علت مرگ های زودرس دركشور

افزایش سن امید در زنان و مردان ایرانی، ۱۰ علت مرگ های زودرس دركشور

اعصاب سنج: ​معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت بعضی از مهمترین پیشرفتهای نظام سلامت طی ۲۷ سال قبل و شایعترین عامل مرگ و ناتوانی در در ایران امروز و فردا را شرح داد.به گزارش اعصاب سنج به نقل از مهر، ​معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت طی گزارشی بر مبنای تازه ترین داده های جهانی بار بیماری ها، بعضی از مهمترین پیشرفتهای نظام سلامت طی ۲۷ سال قبل را تشریح و شایعترین عامل مرگ و ناتوانی در ایران امروز و فردا را معرفی نمود.
بنا بر این گزارش مطالعه بار بیماری ها، جامع ترین و دقیق ترین مطالعه اپیدمیولوژیك جهانی است كه سالانه توسط انستیتوی سنجش و ارزیابی سلامت دانشگاه واشنگتن در سیاتل آمریكا و با مشاركت چندین هزار محقق از كشورهای مختلف دنیا انجام می گردد و روند مرگ و میر ناشی از ۳۵۹ بیماری و صدمات و ۸۴ عامل خطر سلامت در ۱۹۵ كشور و منطقه جهان را با استفاده از روشهای دقیق و قابل مقایسه، در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی توصیف می كند و به بررسی میزان پیشرفت كشورها در اهداف شاخص های توسعه پایدار ۲۰۳۰ می پردازد.
مطالعه مهم جهانی بار بیماری ها در سال ۲۰۱۷ با مشاركت ۳ هزار و ۶۷۶ محقق از ۱۴۶ كشور همچون ۲۰۰ محقق از ایران، انجام و نتایج آن نوامبر ۲۰۱۸، در مجله معتبر بین المللی لنست انتشار یافته است.
۸۲ میلیون ایرانی چه قدر به زندگی امیدوارتر شده اند؟
رضا ملك زاده از نویسندگان همكار مطالعه جهانی بار بیماری ها، با اشاره به این مورد كه این مطالعه، برای اولین بار، نرخ جمعیت در ۱۹۵ كشور مورد بررسی را اعلام نموده است، اظهار داشت: ایران با جمعیت ۸۲.۲ میلیون نفر، دارای سرانه درآمد ناخالص ملی ۱۷.۵ هزار دلار، نرخ باروری ۱.۷ و متوسط سالهای تحصیل ۷.۸ سال است.
معاون تحقیقات وزیر بهداشت، سن امید به زندگی در ایران در سال ۹۶ را برای زنان ۷۹.۴ و برای مردان ۷۵.۵ سال اعلام نمود و اظهار داشت: این درحالیست كه سن امید به زندگی مورد انتظار و پیش بینی شده برای زنان ایران درسال گذشته، ۷۷ و مردان ۷۰ سال بود كه این نشان از پیشرفت سریعتر ایران در دستیابی به شاخص جهانی افزایش سن امید به زندگی بخصوص در میان زنان دارد. به قول وی، سن امید به زندگی زنان ایرانی در سال ۹۶، در مقایسه با ۲۷ سال قبل از آن (سال ۶۹)، بیشتر از ۹ سال و در مردان ۱۰ سال افزایش یافته است كاهش مرگ و میر كودكان ایرانی، فراتر از انتظار
استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشكی تهران، با اشاره به روند مرگ و میر كودكان ایرانی (یك مرگ به ازای ۱۰۰۰ تولد)، شمار مرگ كودكان زیر ۵ سال كشور را هم اكنون، ۱۴ مورد در هر یكهزارتولد اعلام نمود و اظهار داشت: ۲۷ سال پیش، شاهد مرگ بیشتر از ۶۴ كودك زیر ۵ سال به ازای یكهزار تولد بودیم. ملك زاده تصریح كرد: روند مرگ كودكان زیر یك سال ایرانی هم نشان داده است درحالی كه در سال ۶۹، مرگ ۵۰ كودك زیر یك سال به ازای ۱۰۰۰ تولد گزارش شده، در سال ۲۰۱۷ این رقم به ۱۲ مرگ رسیده است
وی خاطرنشان كرد: مرگ و میر كودكان زیر یك سال و زیر ۵ سال ایرانی در سال ۶۹ بیشتر از عدد مورد انتظار بوده است اما در سال گذشته، مرگ و میر كودكان، حتی كمتر از عدد پیش بینی شده بوده و در این باره ایران به پیشرفتهای بسیار خوبی دست یافته است.
چه تعداد ایرانی سال قبل فوت شدند؟ رییس پژوهشكده بیماری های گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكی تهران، شمار مرگ و میر هر دو جنس در جهان طی سال ۲۰۱۷ را ۵۶ میلیون (۳۰.۵ میلیون مرد و ۲۵.۵ میلیون زن) برشمرد و با اشاره به سهم ۲.۹ میلیون نفری خاورمیانه از این تعداد مرگ در سال ۲۰۱۷ ( ۱.۷ میلیون مرد و ۱.۲ میلیون زن)، اضافه كرد: در سال گذشته، ۳۸۰ هزار مرگ برای ایران شامل ۲۲۰ هزار مرد و ۱۶۰ هزار زن ثبت شده است.
ملك زاده با تاكید بر افزایش طبیعی شمار سالانه مرگها در كشور، درباره روند مرگ و میر استاندارد شده سنی در ایران طی سالهای ۶۹ تا ۹۴ اظهار داشت: آنچه در بررسی روند مرگهای یك كشور مهم تلقی می گردد «شاخص مرگ و میر استاندارد شده سنی» (یك مرگ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر) است كه بررسی سالهای یاد شده نشان داده است میزان مرگ و میر استاندارد شده سنی در ایران بسیار كاهش یافته و این كاهش در كل جهان و خاورمیانه هم رخ داده است.
مهمترین علل مرگ در ایران /سرعت سرسام آور چند بیماری كشنده و ناتوان كننده
مجری بزرگترین مطالعه كوهورت خاورمیانه و شمال آفریقا در ایران، در ادامه، لیستی از علل مهم مرگ و میر در ایران طی ۱۰ سال قبل و روند تغییرات (افزایش یا كاهش) هر یك از این علل عرضه كرد و اظهار داشت: بیماری های قلبی عروقی با ۲۷ درصد افزایش، سكته مغزی با ۱۹ درصد افزایش، آلزایمر با ۱۰۳ درصد افزایش، صدمات جاده ای با ۳۱ درصد كاهش، بیماری های قلبی ناشی از فشار خون بالا با ۵۵ درصد افزایش، دیابت با ۷۶ درصد افزایش، بیماری های مزمن انسدادی ریوی با ۴۰ درصد افزایش، بیماری های مزمن كلیوی با ۵۶ درصد افزایش، اختلالات نوزادی با ۶۰ درصد كاهش، بیماری های عفونی دستگاه تنفسی با ۰.۶ درصد افزایش، نقصها مادرزادی با ۵۴ درصد كاهش مهمترین علل مرگ در ایران را تشكیل می دهند. ۱۰ علت مرگ های زودرس در ایران بر مبنای تازه ترین نتایج جهانی
اما مرگهای زودرس كه بنا بر آمار رسمی معاون تحقیقات وزیر بهداشت، سبب شده نیمی از ایرانیان، ۷۰ سالگی را نبینند!، یكی از جدی ترین نگرانی های نظام سلامت ایران است كه سرعت افزایش یا كاهش علل آنها، در مطالعه جهانی بار بیماری های ۲۰۱۷ به صورت دقیق اندازه گیری و فهرستی كامل از علل آنها عرضه شده است.
به گفته محقق ایرانی همكار این مطالعه، بیماری های قلبی عروقی با ۱۳ درصد افزایش، صدمات جاده ای با ۳۸ درصد كاهش، اختلالات نوزادی با ۶۰ درصد كاهش، سكته مغزی با بیشتر از ۸ درصد افزایش، نقصها مادرزادی با ۵۵ درصد كاهش، دیابت با ۶۳ درصد افزایش، بیماری های عفونی دستگاه تنفسی با ۳۸ درصد كاهش، بیماری های قلبی ناشی از فشار خون بالا با ۳۸ درصد افزایش، آسیب به خود با ۱۲ درصد كاهش، آلزایمر با ۷۳ درصد افزایش و سرطان خون با ۶ درصد كاهش، ۱۰ علت مهم مرگهای زودرس در ایران هستند.
پیام داده های جهانی به نظام سلامت ایران در سرعت برخی بیماریها
ملك زاده با اشاراتی كه در مورد علل مهم مرگ و میر كلی ایرانی ها و علل مرگهای زودرس در كشور و میزان افزایش یا كاهش سرعت هر بیماری رفت، ذكر چند نكته را در این زمینه ضروری دانست و اظهار داشت: علیرغم افزایش سرعت قابل توجه در كاهش مرگها بر اثر عواملی همچون بیماری های قابل انتقال مادر به كودك، مرگهای نوزادی، سوءتغذیه و... در ایران، اما نیازمند سرعت بیشتری در كاهش مرگهای ناشی از بیماری های غیرواگیر هستیم كه از سال ۷۹ تا ۹۳، كاهش سرعت كمی داشته اند و تنها طی سه سال گذشته، اندكی از سرعت مجموع بیماری های غیرواگیر كاسته شده است.
افزایش خیره كننده دیابت در ایران
وی پیام «داده های مطالعه جهانی بار بیماری ها » را ضرورت اتخاذ و اجرای سیاستهایی برای پیشگیری از افزایش سكته های قلبی و مغزی بسیار متاثر از فشار خون بالا، نارسایی های مزمن كلیوی عموما به دلیل فشار خون بالا با هزینه های غیرقابل جبران، بیماری های اعصاب با افزایش در طول سالهای ۶۹ تا كنون، سرطان ها ( بخصوص سرطان روده بزرگ) كه چاقی، بی تحركی و رژیم های نامناسب غذایی نقش مهمی در بروز انواع این بیماری دارند، آلزایمر با افزایش دو برابری و هم دیابت با افزایش ۷۶ درصدی (به عنوان علت كلی مرگ و میر) طی ۱۰ سال قبل دانست و اظهار داشت: ما بطور قطع در آینده شاهد مشكلات بزرگ بهداشتی ناشی از بیماری دیابت برای نظام سلامت خواهیم بود؛ به صورتی كه الان ۲۵ درصد ایرانیان در مرحله پیش دیابت و ۱۰ درصد مبتلا به دیابت هستند و پیش بینی می گردد تا ۲۰ سال آینده یك چهارم جمعیت ایران نیاز به درمان دیابت داشته باشند؛ درحالی كه این بیماری با رعایت اعتدال در مصرف مواد غذایی، كاهش وزن و تحرك بدنی كاملا قابل پیشگیری است.
بیشترین ناتوانی ها در ایران ناشی از كدام مشكلات سلامت هستند؟
ملك زاده، در ادامه، اختلالات سردرد (۱۴ درصد افزایش)، كمردرد (۲۳ درصد افزایش)، اختلالات افسردگی (۲۳ درصد افزایش)، اختلالات در رابطه با مصرف مواد مخدر (۲.۶ درصد افزایش)، اختلالات اضطراب (۱۰ درصد افزایش)، دیابت (۷۳ درصد افزایش)، گردن درد (۳۰ درصد افزایش)، اختلالات نوزادی (۲۳ درصد افزایش)، سایر اختلالات اسكلتی – عضلانی (۳۴ درصد كاهش)، افت شنوایی در رابطه با افزایش سن (۳۲ درصد افزایش) و نابینایی و اختلالات بینایی (۲۶ درصد افزایش) را عمده ترین مشكلات سلامت عامل بیشترین ناتوانی ها در ایران برشمرد. شایعترین عامل مرگ و ناتوانی در ایران امروز و فردا
معاون تحقیقات وزیر بهداشت، درباره عوامل خطری كه علل مرگ و ناتوانی در ایران را شكل می دهند، اظهار داشت: همان گونه كه بر مبنای نتایج مطالعات مهم ملی و جهانی بارها اخطار داده ام، فشار خون بالا در ایران، مهمترین عامل خطر مرگ و ناتوانی در ایران است! فشار خون بالا در سال ۸۶، سومین عامل خطر مرگ و ناتوانی در ایران بوده است كه با افزایش ۲۴ درصدی طی ۱۰ سال گذشته، حالا به رتبه نخست رسیده است. به قول وی، ۲۸ درصد ایرانی ها بالای ۱۸ سال مبتلا به فشار خون بالا هستند كه سهم زنان بیشتر است. همینطور نیمی از ایرانی ها بالای ۵۵ سال مبتلا به فشار خون بالا می شوند.
ملك زاد خاطرنشان كرد: فشار خون بالا، طی ۲۵ سال قبل در ایران، ۳۹ درصد افزایش یافته و در سال ۹۵، ۴۴ هزار مرگ بر اثر فشار خون بالا رخ داده است. نكته مهم دیگر آن كه ۳۳ درصد مرگ و میرهای قلبی عروقی به دلیل فشار خون بالا رخ می دهد و ۹۲۶ هزار سال عمر ایرانیان در سال ۹۵ با ناتوانی های ناشی از فشار خون بالا از دست رفته است.
سرپرست مطالعه بزرگ كوهورت گلستان، با ابراز نگرانی شدید از این وضعیت تاسف بار تصریح كرد: فاجعه بزرگتر آن كه ۶.۵ میلیون ایرانی مبتلا به فشار خون بالا از ابتلای خود به این عامل خطر بیماری های كشند و ناتوان كننده (سكته های قلبی، سكته های مغزی، نارسایی های مزمن كلیوی و... ) بی خبر هستند. چنانچه مطالعه ۵۰ هزار نفره كوهورت گلستان هم نشان داده است كه تنها ۱۸ درصد افراد مبتلا به فشار خون بالا از بیماری خود آگاهی داشتند؛ تنها نیمی از مبتلایان آگاه، فشار خونشان تحت درمان بوده و از افراد تحت درمان هم تنها ۲۶ درصد فشارخونشان كنترل شده است.
افت فشار خون بالای ایران فقط با یك قدم
این مشكل بزرگ برای نظام سلامت ایران كه عموما ناشی از چاقی، اضافه وزن و مصرف بالای نمك است، در حالیست كه به قول معاون تحقیقات وزیر بهداشت، با كنترل فشار خون بالا و درمان آن، شاهد كاهش ۲۵ درصدی سكته های قلبی و مغزی در ایران خواهیم بود. سایر عوامل خطر محرك بیماری های مرگبار و ناتوان كننده در ایران
معاون تحقیقات وزیر بهداشت اظهار داشت: بعد از خطر فشار خون بالا بعنوان شایعترین عامل محرك مرگ و ناتوانی در ایران، پرخوری و رژیم غذایی نامناسب و پرخطر (۲۱ درصد افزایش)، قند خون بالا (۶۶ درصد افزایش)، شاخص توده بدنی بالا (۴۱ درصد افزایش)، مصرف تنباكو (۲۳ درصد افزایش)، چربی خون بالا (۱۴ درصد افزایش)، مصرف مواد مخدر (۴ درصد افزایش)، آلودگی هوا (۱۸ درصد افزایش) و نارسایی های مزمن كلیوی (۳۰ درصد افزایش) مهمترین محركهای علل مرگ و میر كلی و مرگهای زودرس در ایران با تغییرات افزایشی یا كاهشی گفته شده در طول ۱۰ سال قبل هستند.
وی در همین باره اضافه كرد: داده های مطالعه جهانی بار بیماری ها در مورد عوامل خطر مرگ و ناتوانی عموما در چند مبحث بسیار حیاتی خلاصه شده است: كنترل فشار خون، كنترل قند خون، پرهیز از پرخوری و افزایش تحرك در جامعه ایران
بیشترین عوامل خطر موثر در بروز سرطان در ایران
رییس پژوهشكده بیماری های گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكی تهران، در ادامه این گزارش، به مبحث بسیار مهم دیگری با عنوان نقش عوامل خطر در بروز سرطان ها در ایران اشاره نمود و اظهار داشت: مصرف تنباكو، پرخوری و رژیم غذایی پرخطر، خطرات شغلی، شاخص توده بدنی بالا، قند خون بالا، آلودگی هوا، مصرف مواد مخدر، سایر عوامل محیطی، مصرف الكل و كم تحركی مهمترین عوامل خطر در بروز سرطان مردان هستند.
ملك زاده تصریح كرد: مصرف تنباكو، پرخوری و رژیم غذایی پرخطر، شاخص توده بدنی بالا، قند خون بالا، روابط جنسی ناایمن (پرخطر)، آلودگی هوا، كم تحركی، سایر عوامل محیطی، مصرف مواد، خطرات شغلی، مصرف الكل مهمترین عوامل خطر در بروز سرطان ها در بین زنان ایرانی به شمار می روند. پیشرفت ایران در میزان دسترسی به خدمات بهداشتی
معاون تحقیقات وزیر بهداشت با اشاره به برخی پیشرفتهای ایران در شاخص های نظام سلامت اظهار داشت: در سال ۶۹، میزان دسترسی ایرانی ها به مراقبتهای بهداشتی فردی ۴۹ درصد بود كه این رقم در سال ۷۹ به ۶۱ درصد و در سال ۹۵ به ۷۱ درصد افزایش یافته است.
صعود چند پله ای ایران در شاخص «سرمایه انسانی» توسعه پایدار
نویسنده همكار در مطالعه جهانی بار بیماری ها در ۲۰۱۷ درباره روند تغییرات صورت گرفته در شاخص «سرمایه انسانی» ایران طی سالهای ۶۹ تا ۹۵، به لیستی از ۱۰ كشور منتخب برای مقایسه اشاره نمود و اظهار داشت: بیشترین پیشرفت صورت گرفته در زمینه شاخص « سرمایه انسانی» در میان كشورهای: « آلمان، آمریكا، چین، روسیه، برزیل، ایران، مكزیك، اندونزی، هند و نیجریه»، مربوط به سه كشور: چین با رتبه ۲۰، برزیل با رتبه ۱۶ و ایران با رتبه ۱۵ بوده است. تشریح وضعیت سلامت جهان / سه عامل نخست از دست رفتن سلامتی
معاون تحقیقات وزیر بهداشت، سپس به تشریح وضعیت سلامت در جهان و مهمترین پیشرفتها و عقب ماندگی ها بر مبنای مطالعه بار بیماری ها در ۲۰۱۷ پرداخت و با اشاره به این كه بیشترین رشد جمعیت در آفریقا، آسیا و آمریكای لاتین صورت گرفته است، فشار خون بالا، مصرف سیگار و قند خون بالا را سه عامل از دست رفتن سلامتی در جهان برشمرد
به گفته وی «بیماری های قلبی عروقی، اختلالات نوزادی، سكته های مغزی، عفونت های دستگاه تنفسی، اسهال، حوادث جاده ای، بیماری های انسدادی مزمن ریوی»، هر یك، عامل بیشتر از یك میلیون مرگ در جهان طی سال قبل بوده اند نویسنده همكار در مطالعه جهانی بار بیماری ها در ۲۰۱۷ اظهار داشت: مرگ و میر و البته امید به زندگی در جهان از سال ۱۹۵۰ افزایش یافته و از طرفی دیگر، ۸۰ عامل خطر جدید وارد فهرست ۳۵۹ بیماری و صدمات شده اند.
وی تصریح كرد: این مطالعه مهم افزایش سریع مرگ و میر در جهان را تا حد زیادی متاثر از مصرف آنتی بیوتیكها و مقاومت بدن در برابر آنها می داند. پیشرفتها و عقب ماندگی جهان در سلامت
ملك زاده اظهار داشت: جهان طی ۲۵ سال قبل پیشرفتهای چشمگیری در بقای مادران و كودكان داشته است. كاركنان آموزش دیده شامل پزشكان، پرستاران، ماماها نقش بیشتری در تولد نوزادان داشته اند؛ در خیلی از كشورها دسترسی به خدمات اولیه سلامت بخصوص در زمینه درمان ایدز و پیشگیری از مالاریا بهبود یافته ؛ حالا تعداد كمتری از مردم به دلیل عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم و دفع بهداشتی فاضلاب می میرند و همینطور مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا كاهش یافته است.
وی اضافه كرد: در كشورهایی كه در شرایط اقتصادی و اجتماعی بهتری قرار دارند روند كاهش مرگ ناشی از بیماری های مزمن، تصادفات جاده ای و خشونت سریعتر بوده و در كشورهایی كه در شرایط اقتصادی و اجتماعی نامناسبتری قرار دارند، روند كاهش لاغری مفرط و كوتاهی قد در كودكان سریعتر بوده است.
نویسنده همكار در مطالعه جهانی بار بیماری ها اظهار داشت: درآمد، تحصیلات و نرخ باروری در پیشرفت سلامت نقش بسیار مهمی ایفا می كنند ولی سرمایه گذاری در این حیطه ها به تنهایی كافی نیست.

1397/08/29
14:25:46
5.0 / 5
4896
تگهای خبر: اعصاب , بهداشت , بیمار , بیماری
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۱
AsabSanj اعصاب سنج