نگرانی از عرضه شربت تریاك، متادون و بوپرنورفین توسط داروخانه ها

نگرانی از عرضه شربت تریاك، متادون و بوپرنورفین توسط داروخانه ها

به گزارش اعصاب سنج چندی قبل ستاد مبارزه با مواد مخدر «طرح توزیع متادون از راه داروخانه های منتخب» را تصویب كرد؛ مصوبه ای كه با انتقاد درمانگران اعتیاد همراه و مقرر شد هر طور كه كمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت تصمیم گیری كنند، این امر اجرایی شود؛ حالا اما رئیس انجمن درمانگران اعتیاد كشور می گوید هنوز سازمان غذا و دارو به دنبال تصویب ضابطه ایست تا عرضه سه داروی «بوپرنورفین»، «متادون» و «شربت تریاك» از راه داروخانه ها به بیماران را عملیاتی كند.


به گزارش اعصاب سنج به نقل از ایسنا، در جلسه ۱۳۶ ستاد مبارزه با مواد مخدر تصمیم بر آن شد كه توزیع متادون از راه داروخانه ها صورت گیرد، اما در این میان برخی صاحب نظران حوزه اعتیاد نسبت به چنین مصوبه ای ابراز نگرانی و مخالفت داشتند. سردار اسكندر مومنی- دبیر كل ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور در اینباره اظهار نمود: منبع تخصصی ما وزارت بهداشت و كمیته درمان است كه در حال بررسی اجرایی كردن جزئیات آن هستند. او همینطور در پاسخ به این سؤال كه نظر ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به این مورد چیست؟ بیان نمود: شورای كمیته درمان و وزارت بهداشت هر طور كه تصمیم گیری كنند این مورد اجرا می شود.
حالا اما مجتبی غالبی- رئیس انجمن درمانگران اعتیاد كشور در گفت وگویی با ایسنا، كمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، "عرضه" داروهای درمان اعتیاد از راه داروخانه ها به بیماران را منتفی دانست و اختیار تصمیم گیری را به كمیته درمان و حمایتهای اجتماعی استانها محول كرد این در حالیست كه هنوز سازمان غذا و دارو به دنبال تصویب ضابطه ایست كه عرضه سه داروی «بوپرنورفین»، «متادون» و «شربت تریاك» از راه داروخانه ها به بیماران را عملیاتی كند.
وی در باره روند این مصوبه بیان نمود: هم اكنون داروهای درمان اعتیاد از راه دانشگاه ها به مراكز درمان اعتیاد توزیع و بیماران دارای اعتیاد می توانند داروی تجویز شده از جانب پزشك را مستقیما از مراكز درمان اعتیاد دریافت نمایند، اما در جلسه ۱۳۶ ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور مقرر شد تا داروهای مخدری كه تابحال از راه دانشگاه ها به مراكز و از مراكز درمان اعتیاد كشور به بیماران عرضه می شد، از راه داروخانه های منتخب بین مراكز درمان اعتیاد توزیع شود، به صورتی كه هر ۲۰ كلینیك درمان اعتیاد كشور به یك داروخانه وصل می شوند و آنها داروی مخدر را بین مراكز درمان اعتیاد توزیع می كنند.

وی با اشاره به اینكه این مصوبه در ابتدا مجاری قانونی را طی نكرد، اظهار نمود: هر مصوبه ای كه در رابطه با سلامت مردم و در حوزه درمان اعتیاد باشد، باید در كمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر كه شامل وزارت بهداشت و معاونت های ذیربط آن، سازمان بهزیستی، سازمان نظام پزشكی و سازمان زندان ها و برخی ارگان های دیگر است، بررسی شود و بعد از بررسی، در صورت تایید این كمیته، در جلسه رسمی ستاد تایید گردد اما این طرح، قبل از آنكه مورد بررسی كمیته درمان ستاد قرار گیرد، مستقیما به امضای رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر (رئیس جمهور) رسید كه اعتراض برخی ارگان های علمی در رابطه با حوزه اعتیاد را بدنبال داشت.

غالبی افزود: این اقدام در حالی انجام شد كه كانون سراسری انجمن های درمانگران اعتیاد كشور، سازمان نظام پزشكی كشور، انجمن علمی پزشكان عمومی ایران، انجمن علمی روانپزشكان ایران، مركز ملی مطالعات اعتیاد ایران و مركز سلامت روان و اعتیاد ایران(ایرسا)، كار گروه جلوگیری از اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، اساتید برجسته این حوزه و همینطور تعداد زیادی از نمایندگان مجلس با این مصوبه مخالفت و اعتراض داشتند و حتی ۴۷ تن از نمایندگان مجلس به صورت مكتوب این مخالفت و نگرانی خویش را نسبت به این مصوبه اعلام نمودند.
غالبی افزود: به دنبال این اعتراضات و مخالفت ها، كمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور تشكیل و در آن جلسه مقرر شد كه عرضه داروی درمان اعتیاد از راه داروخانه ها به مراكز درمان اعتیاد منتفی شود.
همینطور مقرر شد كه تصمیم گیری در مورد محل توزیع داروهای درمان اعتیاد در اختیار كمیته درمان و حمایت های اجتماعی شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ها قرار گیرد.

رئیس انجمن درمانگران اعتیاد كشور تصریح كرد: بنابراین قرار بر این شد كه توزیع داروهای مخدر مانند روال سابق از راه دانشگاه ها در اختیار مراكز قرار گیرد مگر آن كه دانشگاهی نیاز سنجی و احساس كند كه باید روال توزیع داروهای درمانی اعتیاد بین مراكز درمانی تغییر كنند؛ در صورتیكه دانشگاه داوطلب شود كه این روال در استان مربوطه تغییر كند، در آن زمان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر كمیته درمانی استان تشكیل و بعد از بررسی درباره این مورد تصمیم گیری شود.
غالبی اظهار نمود: در شرایطی كه با اصلاح مصوبه، اعتراضات درمانگران و فعالان حوزه اعتیاد فروكش كرد، سازمان غذا و دارو با نگرش صنفی خود، ضابطه ای را در دستور كار قرار داد كه بر مبنای آن داروهای درمان اعتیاد از راه داروخانه ها به بیماران ارائه شود كه این امر مجدداً نگرانی فعالان حوزه اعتیاد و درمانگران اعتیاد كشور را برانگیخت.
به قول وی، چند روز گذشته مركز ملی مطالعات اعتیاد ایران كارگاهی را با هدف ارتقاء درمان اعتیاد در مراكز سرپایی درمان اعتیاد كشور برگزار كرد كه در آنجا كارشناسان تمامی ارگان های دولتی و خصوصی همچون وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، سازمان زندان ها، انجمن پزشكان عمومی، سازمان نظام پزشكی كشور و كانون درمانگران اعتیاد كشور حضور داشتند. در حاشیه این كارگاه اكثریت قریب به اتفاق كارشناسان، اعلام كردند كه این عملكرد سازمان غذا و دارو كه می خواهد بدون رای كمیته درمان، داروهای مخدر را از راه داروخانه ها به بیماران عرضه كند، منافی منافع مردم و سلامت جامعه است.
وی معتقد است: شبیه چنین طرحی در ایالات متحده آمریكا هم اجرا و برخی داروهای مخدر به داروخانه ها وارد شد. اجرای این طرح سبب شد اعتیاد به داروهای مخدر و مواد مخدر طی یك دهه چهار برابر و مرگ و میر ناشی از مسومیت ها هم به سه برابر افزایش یابد و مجموعا بیشتر از ۲۰۰هزار نفر جان خویش را به دلیل مسمومیت با این داروها از دست دادند، تا جایی كه رئیس جمهور این كشور نسبت به این معضل اجتماعی ابراز نگرانی و درخواست وضعیت اضطراری سلامتی كرد. اگر قرار باشد مشابه این مساله در ایران هم اجرا شود، باید شاهد چنین تبعاتی باشیم. بویژه كه نظارت بر عملكرد داروخانه ها در كشور ما كیفیت و كمیت پایین تری دارد.
بنابر اظهارات غالبی، اگر داروهای درمان اعتیاد، تحت نظر پزشك همراه با آموزش و مشاوره به بیمار عرضه نشود، امكان دارد باعث اعتیاد بیشتر، مسمومیت و حتی مرگ و میر در معتادان شود و دستاوردهای دو دهه فعالیت مراكز به خطر افتد.

به گفته وی این داروهای درمانی اعتیاد كه مقرر است توسط داروخانه ها در اختیار معتادان قرار گیرد شامل بوپرنورفین، متادون و اپیوم است.
وی با اشاره به اینكه هم اكنون در سراسر كشور بیشتر از ۷۵۰۰ مركز درمان اعتیاد در حال فعالیت است، اظهار داشت: چنین طرح غیر كارشناسی شده ای، می تواند اشتغال ۴۰ هزار پرسنل تحصیل كرده و شاغل در این مراكز را با خطر مواجه كند و سلامت جمعیت میلیونی مراجعین و خانواده های آنها و كل جامعه اسلامی ایران را تهدید كند.1398/11/21
14:10:51
5.0 / 5
4180
تگهای خبر: آموزش , بهداشت , بیمار , پزشكی
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۳
AsabSanj اعصاب سنج