درخواست بهمن كیارستمی برای دریافت پرونده پزشكی پدرش، قانونی است؟

درخواست بهمن كیارستمی برای دریافت پرونده پزشكی پدرش، قانونی است؟

به گزارش اعصاب سنج چندی قبل اظهارات بهمن كیارستمی، فرزند مرحوم كیارستمی درباره عدم ارائه اطلاعات پرونده پزشكی پدرش به وی، خبرساز شد و رئیس جدید سازمان نظام هم اعلام نمود كه در صورت ارائه درخواست به وی، در این زمینه اقدام لازم را انجام خواهد داد. اما قانون درباره حق دریافت اطلاعات پرونده پزشكی به وارثان متوفی چه می گوید؟


دكتر احسان شمسی كوشكی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اظهارات بهمن كیارستمی در خصوص عدم عرضه اطلاعات پرونده پزشكی پدرش به وی، اظهار داشت: همانطور كه در راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای سازمان نظام پزشكی مصوب شده و مورد تایید شورایعالی سازمان قرار گرفته، بطور قطع تمام اطلاعات مربوط به بیمار باید در اختیار بیمار و قاعدتا نمایندگان قانونی و اولیاء او قرار گیرد. با این وجود در راهنماهای اخلاقی سازمان نظام پزشكی و منشور حقوق بیماران در مورد حفظ محرمانگی و یا افشای اطلاعات پرونده بیمار پس از مرگ وی، به صورت اختصاصی صحبتی به میان نیامده است. اما به نظر می آید حق دریافت اطلاعات پرونده پزشكی برای وارثان فرد متوفی باقی باشد.
وی ادامه داد: البته در بعضی موارد دادن اطلاعات پرونده پزشكی افراد به بازماندگان فرد محل سؤال و پرسش است. همچون این موارد حالتی است كه فرد پیش از فوت خود صراحتا با دادن اطلاعات پرونده پزشكی خود به دیگران مخالفت كرده باشد و یا اینكه علل قابل توجهی وجود داشته باشد كه افشای اطلاعات پرونده پزشكی بیمار به شهرت یا شخصیت فرد متوفی و یا شخص یا اشخاص دیگر لطمه جدی وارد كند. یا مواردی كه افشای محتوای پرونده افراد سبب افشای اطلاعات مربوط به شخص یا اشخاص دیگری باشد كه راضی به افشای اطلاعات مربوط به خود نیستند.
وی با اشاره به اینكه هم منشور حقوق بیماران وزارت بهداشت و هم راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای شاغلین حِرَف پزشكی به روشنی بیان می كنند كه تمام اطلاعات بیماری باید در اختیار بیمار و یا اولیای او قرار گیرد، اضافه كرد: آقای بهمن كیارستمی اعلام نموده اند كه به ایشان گفته شده كه اطلاعات پرونده پزشكی محرمانه است و نمی تواند در اختیار خانواده بیمار پس از مرگش قرار گیرد، اما باید توجه كرد كه خانواده آقای كیارستمی حق دارند كه به محتوای اطلاعات و جزئیات روال كار پزشكی كه برای پدرشان انجام شده، دسترسی داشته باشند، مگر اینكه به علل موجه همچون دلایلی كه در بالا به آنها اشاره شده است، امكان عرضه اطلاعات به آنها وجود نداشته باشد كه در این حالت هم لازم است دلیل عدم عرضه اطلاعات به روشنی به افراد اعلام گردد. البته من به علت عدم اطلاع از این مورد خاص، صحبت آقای بهمن كیارستمی در خصوص اینكه اطلاعات را دریافت نكرده اند را نمی توانم تایید یا رد كنم، اما اگر بدون اعلام علل موجهی كه در بالا به آنها اشاره شد، اطلاعات را به ایشان نداده باشند، كار درستی نبوده است و ایشان باید در جریان جزئیات اطلاعات قرار گیرد.
شمسی كوشكی افزود: محرمانگی در پزشكی به این مفهوم است كه اطلاعات در اختیار افرادی كه واجد صلاحیت نیستند، قرار نگیرد؛ نه افرادی كه حق دارند. متاسفانه گاهی در بیمارستان ها شاهدیم كه علیرغم تصریح در منشور حقوق بیماران یا راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای، افراد رجوع می كنند و تمام پرونده بیماری شان را می خواهند، اما برخی بیمارستان ها مقاومت كرده و اعلام می كنند كه فقط می توانیم خلاصه پرونده را عرضه نماییم. این اقدام كاملا مغایر قانون و اخلاق حرفه ای است و تمام اسناد قانونی كشور ما تاكید می كنند كه پرونده پزشكی بیمار می تواند در اختیار بیمار، افراد تعیین شده از جانب بیمار و به جز موارد استثناء پس از فوتش در اختیار اولیای او قرار گیرد.
وی با اشاره به اینكه این اقدام سبب اعتماد مردم به حوزه سلامت و بیمارستان ها می شود، اظهار داشت: اگر این اطلاعات را در اختیار مردم قرار ندهیم، اعتمادشان از بین رفته و امكان دارد كه این گمان برای آنها تقویت شود كه در بیمارستان و روند درمان بیمار مسائلی رخ داده كه عرضه كنندگان خدمت نمی خواهند بیمار از آنها اطلاع پیدا كنند. این در شرایطی است كه در اغلب قریب به اتفاق موارد، مراقبت مناسب و قابل قبول عرضه می شود. ازاین رو سفارش این است كه در جهت حفظ و تقویت اعتماد به جامعه پزشكی حتما بیمارستان ها این اطلاعات را در اختیار بیمار و یا اولیای او قرار دهند.
وی اظهار داشت: این گفته كه بیمارستانی می گوید ما نمی توانیم اطلاعات پرونده را در اختیار ولی یا وارث قانونی بیمار قرار دهیم، درست و دقیق نیست؛ بلكه این اقدام مبتنی بر نوعی سوء برداشت از مساله محرمانگی است. محرمانگی برای كسی است كه از جانب بیمار مجاز به دریافت این اطلاعات نباشد. این اطلاعات مربوط به بیمار است و پرونده پزشكی بیمار نزد بیمارستان امانت است. عجیب است كه بشنویم بیمارستان یا مرجعی اطلاعات پرونده پزشكی به بیمار، ولی، نماینده یا وارث قانونی بیمار ندهد با این استدلال كه این اطلاعات محرمانه است. این مورد به شكلی سوءبرداشت و عدم درك دقیق مفهوم محرمانگی است.
وی تصریح كرد: البته مفهوم حق بر دریافت اطلاعات پرونده پزشكی به این مفهوم نیست كه افراد غیر متخصص می توانند درباره پرونده های پزشكی قضاوت كنند؛ چونكه قضاوت در این مورد كار بسیار دشواری است.
شمسی كوشكی افزود: پرونده آقای كیارستمی، موردی بود كه جنبه اجتماعی پیدا كرده و جامعه نسبت به آن حساس شده بود و باید با همراهی خانواده شان بهتر مدیریت و اطلاع رسانی می شد. واقعیت این است كه خطای پزشكی در همه جای دنیا رخ می دهد و پزشكی هم كه خطای پزشكی می كند، مجرم، جنایتكار یا تبهكار نیست. البته باید در پزشكی تلاش نماییم تا خطاها را به حداقل برسانیم، اما به هر حال خطای پزشكی وجود دارد و یك واقعیت است. باید این درك را در مردم ایجاد نماییم كه بروز خطای پزشكی یك معضل جهانی است و اما باید با تلاش مضاعف، میزان آنرا كم كرد.
وی تصریح كرد: پرونده آقای كیارستمی ضمن اینكه به علت از دست دادن این هنرمند برجسته اتفاقی ناگوار و دردناك بود، می توانست فرصتی باشد كه در سطح جامعه فرهنگسازی نماییم و واقعیات پزشكی را كه بخشی از آن هم خطای پزشكی است، صادقانه با مردم در بین بگذاریم.
شمسی كوشكی با اشاره به اینكه جامعه پزشكی و نظام سلامت باید افكار عمومی را بسیار جدی بگیرد، اظهار داشت: عدم وجود ارتباط وثیق با افكار عمومی منجر به ایجاد سوءتفاهم در سطح جامعه می شود و سبب می شود كه مردم به غلط احساس ظلم كنند. باید بدانیم كه در فضایی كه سرعت انتشار اطلاعات شامل غلط و درست، بالاست، باید مراجع موجود در كشور با درك این شرایط، خودشان نسبت به اطلاع رسانی دقیق اقدام نمایند. افكار عمومی مرحوم آقای كیارستمی را می شناسد، افكار عمومی هر روز به دكتر و بیمارستان رجوع می كنند و به شكلی مواجهه با حوزه سلامت تجربه روزمره آنهاست. حال اگر درباره پرونده ای كه تا این حد رسانه ای می شود، به صورت درست و اقناعی صحبت نكنیم و ضمن حفظ جنبه های اخلاقی، واقعیات را با مردم در بین نگذاریم، ضرر كرده ایم.
شمسی كوشكی تصریح كرد: البته منظورم این نیست كه باید پرونده آقای كیارستمی را در اختیار عموم قرار می دادیم.
وی با اشاره به اینكه كه متاسفانه در مواردی مردم اطلاعات دقیقی در مورد واقعیات نظام سلامت ندارند، اظهار داشت: نظام سلامت خدمات زیادی عرضه كرده، شاخصهای سلامت و امید به زندگی رشد خوبی داشته است و خدمات بسیار زیادی در حوزه سلامت به صورت شبانه روزی عرضه می شود و به طور كلی نظام سلامت ایران، قابل دفاع است. باید به جا از آن دفاع نماییم و اگر اشكالی هم وجود دارد، آنرا بپذیریم و در صدد رفع اشكالات برآییم.1398/05/21
15:34:07
5.0 / 5
5108
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
AsabSanj اعصاب سنج