آرشیو مطالب : سالمندان

عدد واردات واكسن هلال احمر به ۳۰ محموله رسید

تحویل 6 میلیون دز سینوفارم دیگر به وزارت بهداشت

تحویل 6 میلیون دز سینوفارم دیگر به وزارت بهداشت

تزریق دز تقویتی واکسن کرونا هشت ماه بعد از دز دوم

تزریق دز تقویتی واکسن کرونا هشت ماه بعد از دز دوم
گزارش اعصاب سنج؛

ایرانیان تابحال چند دوز واكسن كرونا تزریق كرده اند

ایرانیان تابحال چند دوز واكسن كرونا تزریق كرده اند
رئیسی:

واكسیناسیون كرونا در كشور رایگان خواهد بود

واكسیناسیون كرونا در كشور رایگان خواهد بود
رئیسی عنوان كرد؛

نرخ جمعیت یك شبه بالا نمی رود

نرخ جمعیت یك شبه بالا نمی رود

آغاز بلوك گذاری در آرامستان اراك

آغاز بلوك گذاری در آرامستان اراك
نتایج مطالعات نشان می دهد؛

ارتباط كاهش مدت خواب عمیق و علائم اولیه آلزایمر

ارتباط كاهش مدت خواب عمیق و علائم اولیه آلزایمر
مطالعه جدید نشان می دهد؛

كمبود خواب ریسك زوال عقل در سالمندان را بیشتر می كند

كمبود خواب ریسك زوال عقل در سالمندان را بیشتر می كند
AsabSanj اعصاب سنج