آرشیو مطالب : عفونی


اشیا و مکان های پر از باکتری را بطور منظم ضدعفونی می کنید؟

اشیا و مکان های پر از باکتری را بطور منظم ضدعفونی می کنید؟
در گزارش اعصاب سنج مطرح شد؛

بحران کمبود پزشک در شرق کشور

بحران کمبود پزشک در شرق کشور
توصیه های بهداشتی روزهای كرونایی؛

چگونه از آلودگی تخم مرغ جلوگیری نماییم

چگونه از آلودگی تخم مرغ جلوگیری نماییم

نگهداری مواد ضدعفونی كننده حاوی الكل در خودرو خطرناكست

نگهداری مواد ضدعفونی كننده حاوی الكل در خودرو خطرناكست

تاكید وزارت بهداشت بر لزوم استفاده از ماسك در كودكان

تاكید وزارت بهداشت بر لزوم استفاده از ماسك در كودكان

كشف میكروبی كشنده در مخزن آب تگزاس

كشف میكروبی كشنده در مخزن آب تگزاس

مشاهده نسخه مسری تر كرونا در مالزی

مشاهده نسخه مسری تر كرونا در مالزی

سفارش های تغذیه ای در بیماری های تب دار بخصوص كرونا

سفارش های تغذیه ای در بیماری های تب دار بخصوص كرونا

آغاز بلوك گذاری در آرامستان اراك

آغاز بلوك گذاری در آرامستان اراك
مطالعات نشان می دهد؛

دهانشویه ها ریسك گسترش كرونا ویروس جدید را كم می كنند

دهانشویه ها ریسك گسترش كرونا ویروس جدید را كم می كنند

سخت گیری در اجرای فاصله گذاری اجتماعی در اماكن عمومی فرانسه

سخت گیری در اجرای فاصله گذاری اجتماعی در اماكن عمومی فرانسه

تلفات كروناویروس در چین به 132 تن رسید

تلفات كروناویروس در چین به 132 تن رسید
محققان توصیه می كنند؛

از باكتری های بدن تان محافظت كنید

از باكتری های بدن تان محافظت كنید

با هویج هم چاق شوید، هم لاغر!

با هویج هم چاق شوید، هم لاغر!
AsabSanj اعصاب سنج